A négyszintű beavatkozási modell azon a felismerésen alapul, hogy a mentális zavarok megelőzése, felismerése akkor igazán hatékony, ha a különböző szakemberek és a lakosság megfelelő információkkal rendelkezik (kompetenciák ismerete, előítéletek csökkentése, segítségkérés ösztönzése), valamint ismerik a megelőzés illetve időben történő kezelés útjait, eszközeit. Ehhez nem egy kiemelt csoportot, hanem minden érintettet képezni kell a felkészültségének és az eszközeinek megfelelő módon. A program hatékonyságát a helyi motivált szakemberek, segítők, lakosság együttműködése biztosítja.

A program előzménye a Gotland tanulmány és a Nüremberg Alliance Against Depression.

1. szint: Workshopok, képzések szervezése a regionális háziorvosok és mentálhigiénés szakemberek számára

Együttműködés az alapellátással, valamint a mentális egészségügyi ellátással, különös tekintettel a háziorvosok képzésére a depresszió megfelelő felismeréséről és kezeléséről. A depresszió felismerésében és az öngyilkosságok megelőzésében kulcsfontosságú a háziorvosok szerepe. Az öngyilkossági cselekményeket elkövetők jelentős része valamilyen testi betegséggel keresi fel háziorvosát a tett előtti néhány hetes időszakban.

Azon egészségügyi szakemberek képzése az iFightdepression.com önsegítő eszköz és információs portál használatára, akik javasolni szeretnék a pácienseik számára.

2. szintKözösségi kampányinformációátadás a közösségnek, destigmatizálás

A társadalom tudatosságának növelését célzó tevékenységek a depresszióról, szoros együttműködésben a helyi médiával.

Az átlagember ismerete a depresszióról korlátozott, gyakran sztereotip, valótlan mítoszokon alapul, sokszor stigmatizáló. Nagyon sokat segít a betegség felismerésében, felvállalásában és így kezelésében is, ha ezek az attitűdök megváltoznak. A lakosság számára információs anyagok készülnek a különböző formában (rövid brosúrák, plakátok, mozi-, rádióspot) a program során.

3. szint: Train-the-Trainer (TTT) képzések szervezése a regionális közösségi segítők, az információk továbbadói számára

Együttműködés a közösségi segítőkkel és helyi szervezőkkel. Ők eltérő szakmai csoportok képviselői, akik fontos feladatot látnak el a depresszív zavarral küzdő személyek ellátásba juttatásában, illetve a halálos eszközökhöz való hozzáférés korlátozásában.

A közösségi segítők olyan szakemberek, akik hivatásuknál fogva a lakossággal, a veszélyeztetett csoportokkal folyamatos kapcsolatban állnak, a mindennapi életben ismerhetik fel a betegeket. Fontos szerepe van a pedagógusoknak, szociális munkásoknak, gyógyszerészeknek valamint kiemelten a mentőknek, rendőröknek, tűzoltóknak, akik az öngyilkossági cselekményeknél kerülnek kapcsolatba az érintettekkel (elkövetők, családtagok, barátok). Képzésük a felismerésről, a lehetséges teendőkről és a kompetenciahatárokról szól.

4. szint: Támogatás a betegek, hozzátartozóik és magas kockázatú, veszélyeztetett csoportok (serdülőkori krízisben lévők, öngyilkossági kísérleten átesettek, az öngyilkosságban elhunytak hozzátartozói, szociálisan hátrányos csoportok)

  • Intézkedések a depresszió által érintett betegek ellátásának javítására és az öngyilkossági magatartás megelőzésére pl. „segélykártyák” készítése öngyilkosságot már megkísérelt betegek számára, melyen elsősorban olyan helyi  telefonszámok szerepelnek, amelyek krízis esetén professzionális segítséget biztosítanak.
  • Együttműködés a helyi önsegítő csoportokkal, illetve önsegítő csoportok szervezésének támogatása, ösztönzése.