A „Nürnbergi szövetség a depresszió ellen” többszintű akcióprogram kutatási eredményeire épült az European Alliance Against Depression (EAAD) nemzetközi projekt, mely Európa 16 országát érintette. A program a bizonyítottan hatékony közösségi programok beindítására és támogatására szerveződött, mely a depresszió megelőzését, azon keresztül pedig az öngyilkosságok számának csökkentését tűzte ki célul. Hazánk képviseletében a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete 2004-ben csatlakozott az európai akcióprogramhoz Prof. Dr. Kopp Mária vezetésével.

Magyarországon először Szolnokon és környéke kisrégióban indult el a közösségi alapú program, Dr. Bagi Mária pszichiáter főorvos vezetésével 2005 áprilisában.

Alapvető cél az volt, hogy a helyi közösségben élő segítő szakemberek (pszichiáterek, családorvosok, tanárok, védőnők, lelkészek, a lelki elsősegély szolgálat munkatársai, rendőrök, szociális munkások és a médiumok alkalmazottai) közötti együttműködés erősödjön. A depresszióról és a kezelés hozzáférési lehetőségeiről tájékoztatókat és továbbképzést tartottak a számukra, mely alkalmak során lehetőség volt egymás kölcsönös megismerésére. Ezzel a módszerrel a segítő szakemberek közösségében jelentősen erősödött a társadalmi tőke, a bizalom, a kölcsönösség. Például korábban az egészségügyi ellátásban dolgozóknak alig volt kapcsolatuk a lelki elsősegély telefonszolgálat  munkatársaival.

A közösségi kampány során a lakosság téma iránti érzékenységét és ismereteit poszterekkel, rövidfilmekkel, információs brosúrákkal, tájékoztatókkal, különösen a helyi médiumok bevonásával  és internetes honlaphoz (www.depressziostop.hu)  való hozzáféréssel erősítették. A cél az információ nyújtás volt a depresszió megfelelő kezeléséről, valamint a betegség és az érintett személyek destigmatizációja.

Az érintett betegeknek és hozzátartozóiknak nyújtott szolgáltatások keretében életmentő „segély-kártyát” adtak az öngyilkosságot már megkísérelt betegek kezébe, amelyen elsősorban olyan telefonszámok szerepeltek, amelyek öngyilkossági krízis esetén gyors professzionális segítséget biztosítanak. Támogatták a már működő önsegítő csoportokat, és elősegítették új csoportok szerveződését.

Eredmények:

A beavatkozást követően szignifikánsan csökkent az öngyilkossági ráta a megelőző 3 évhez képest: a 2004-ben aktuális 30,1/100 000-ről 13,2-re csökkent 2005-ben (−56,1 %), majd 14.6-ra 2006-ban (−51,4 %) és 12,0-ra 2007-ben (−60,1 %). Fontos eredmény volt továbbá, hogy a lelki elsősegély telefonszolgálathoz beérkező hívások száma szignifikánsan megemelkedett (200%), ezen kívül a pszichiátriai klinikán az ambuláns megjelenések száma is nőtt (76%) (Székely és mtsai., 2013).

A szolnoki eredmények mutatták a legjelentősebb csökkenést az öngyilkosságok számát tekintve a különböző beavatkozási országok közül.

Kutatás a beavatkozásról:

How to Decrease Suicide Rates in Both Genders? An Effectiveness Study of a Community-Based Intervention (EAAD) (Székely et. al.)